Kolędnicy misyjni w Chyżnem

Młodzi mieszkańcy Chyżnego, podobnie jak ich rówieśnicy w całej Polsce, wzięli udział w corocznej akcji Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.

W tym roku ogólnopolska akcja poświęcona była Tajlandii i problemowi dzieci „niewidzialnych”. W kontekście prawnym są to dzieci, których fakt urodzenia nie został udokumentowany, przez co pozbawione są opieki państwa i stają się potencjalnymi ofiarami handlu ludźmi. W szerszym znaczeniu „niewidzialność” oznacza dla dzieci brak zainteresowania i pomocy społeczeństwa. To dyskryminowanie lub odrzucanie ze względu na ubóstwo, pochodzenie, niepełnosprawność lub chorobę.

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci ma już ponad 170 lat. Powstało w 1843 r. we Francji, z inicjatywy biskupa Karola de Forbin-Jansona, w celu ratowania umierających z głodu chińskich dzieci. Początkowo nosiło nazwę Stowarzyszenia Świętego Dziecięctwa Pana Jezusa. Mimo sceptycznego podejścia dorosłych, wkrótce zaczęło przynosić znakomite rezultaty. Szybko też rozszerzyło się na inne kraje. W 1922 r. Dzieło zostało uznane przez Ojca Świętego jako Dzieło Papieskie. W Polsce ta szlachetna akcja zawitała w 1858 r. Aż do II wojny światowej przeżywała w Polsce swój bujny rozkwit, jednak jej rozwój został zahamowany od 1939 r., a potem przez działania komunistów. Obecnie Dzieło przeżywa swój renesans a przy parafiach powstaje coraz więcej grup zajmujących się pomocą potrzebującym dzieciom.

źródło: dzieciom-misji.missio.org.pl/ zdj. chyzne.karmelici.pl