Konkurs na Nopiykniyjsy Orawski Moj

Po raz kolejny rusza tradycyjny konkurs, w którym o miano najpiękniejszego będą rywalizować orawskie moje postawione w gminie Jabłonka. Termin zgłoszeń upływa 28 kwietnia.

Warunkiem przystąpienia do rywalizacji jest dostarczenie do biura Centrum Kultury Górnej Orawy w Jabłonce zgłoszenia zamiaru stawiania moja zgodnie z dawną orawską tradycją.. W konkursie mogą uczestniczyć tylko mieszkańcy gminy Jabłonka.

Przy ocenie, która nastąpi 1 maja b.r., komisja będzie brać pod uwagę: tradycyjny wygląd i sposób mocowania, treść, estetykę dedykacji, gwarową formę zapisu oraz wysokość moja. W przypadku wystąpienia wulgaryzmów w zapisie dedykacji, może dojść do dyskwalifikacji grupy. Podczas mocowania moja nie należy korzystać ze sprzętów mechanicznych, dźwigów, podnośników – chyba, że służy to zabezpieczeniu terenu. Uczestnicy konkursu odpowiadają za bezpieczeństwo w czasie stawiania moja, które jest prywatną inicjatywą. Grupę musi zgłosić osoba pełnoletnia. Więcej szczegółów znajduje się na stronie internetowej Orawskiego Centrum Kultury.

Nagrody i dyplomy za zajęcie pierwszych trzech miejsc zostaną wręczone 3 maja 2017 roku podczas Przeglądu Orkiestr Dętych w Jabłonce.

Kartę zgłoszenia można znaleźć na stronie Orawskiego Centrum Kultury, które wraz z Orawską Biblioteką Publiczną w Jabłonce, Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej oraz Babiogórskim Parkiem Narodowym – jest organizatorem konkursu.

Równolegle swój konkurs organizuje także gmina Lipnica Wielka pn. XIII Konkurs na „Nopiykniyjsy Gminny Moj”. Więcej informacji na: lipnicawielka.pl.